STUDENTS

 

Names of B.Pharm 1st Semester (2019-2023) Students

SL. NO.
STUDENTS NAME
1.
 ABHIJIT SAIKIA
2.
 AKASH NATH
3.
 ANJUMA KHATUN
4.
 BANAGNEE BEZBARUAH
5.
 BANDITA DEVI
6.
 BIKASH DUTTA
7.
 BYAPTI BASUMATARY
8.
 CHINMOY KAKATI
9.
 DIRANGSHA KHUNGUR BARO
10.
 DILRUBA ZAKARIA
11.
 FARUQUE FIRDOUS ALOM
12.
 HARISARAN SAIKIA
13.
 HIRAKJYOTI DEKA
14.
 JUMTUM BOJE
15.
 KAUSHIK BARMAN
16.
 LIKHA KHILLI
17.
 MAHIMA DEBBARMA
18.
 MENGO MOBA
19.
 NAJMA PARBIN
20.
 PREETISMITA DAS
21.
 PRIYANKA DAS
22.
 ROMIJ UDDIN
23.
 RITUPARNA SAIKIA
24.
 SIMA BAISHYA
25.
 SHAHID MUSTAFA AHMED
26.
 SUJAN RAHMAN
27.
 SHISTAMERY MARBANIANG
28.
 SOURAB DEB
29.
 SYEDA SHAMIMA AKHTAR
30.
 TEMJENSASHI
31.
 ZAHIR AKHTIAR KHAN
32.
 ROBINA AKHTARA
33.
 HASHIBUL ISLAM
34.
 MIZANUR ISLAM
35.
 PAWAN KUMAR SAH